בדיקת מחזוריות 19 שנים

חישוב התאריך הלועזי של ראש השנה לפי מחזורים


שנת התחלה: שנת סיום:

נבנה ע"י דניאל ארז. להערות והארות נא לשלוח דוא"ל erezdaniel7@gmail.com