מחשבון מולדות הירח

מחשב עבור כל שנה את זמן מולד הירח של ראש השנה, את הדחיות ואת סוג השנה.

שנת התחלה: שנת סיום:

נבנה ע"י דניאל ארז. להערות והארות נא לשלוח דוא"ל daniellevanon@gmail.com